Kvækerne, Vennernes Religiøse Samfund

Den stille andagt finder sted hver søndag kl. 10 til 11 

Alle er velkomne! Vi har stort set altid gæster der ikke er kvæker 

Send gerne spørgsmål, mm. til [email protected]

Kvækerne er et religiøst fællesskab, også kendt under navnet "Vennernes Religiøse Samfund", med rødder i kristendommen. På verdensplan er der meget stor mangfoldighed blandt nutidskvækere. Dét der binder os sammen er vores tro på at der findes noget værdifuldt—guddommeligt endda—der skal respekteres og erkendes, i et hvert menneske uanset køn, race, seksualitet, alder, eller andre ting der gør os forskellige. Udtryk som "Det indre lys", "Sandheden", "Forandringskraften", eller "Det af Gud i ethvert menneske" forsøger at sætte ord på den guddommelige del i folk der er så vigtig for vores tro.

Et væsentligt træk ved Vennernes Samfund er den stille andagt, også kaldet for Møde. På overfladen ligner det en slags unguidet‚ mindfulness meditation. Næsten hvert Møde kommer der folk der blot vil dyrke stille meditation i fællesskab med andre‚ uden at have nogen officiel tilknytning til kvækere‚ og det må man også godt. Disse mennesker bliver betragtet som "Venners venner" og er altid velkomne. Sammen søger vi åndelig ledelse, men der er ingen præst eller leder. Den åndelige oplevelse er personlig og ingen vil eller kan fortælle dig hvordan den skal opleves.

Det sker, at der intet siges under andagten, men en gang i mellem brydes stilheden, når nogen føler at have fået et budskab at bringe videre.

ENGLISH:

Meeting for Worship is every Sunday from 10:00 to 11:00 

Anyone is welcome! We almost always have visitors and attenders that are not quaker

Please send inquiries, etc. to [email protected] 

Quakers are a religious community, also known as "the Religious Society of Friends". It has its roots in Christianity, but there is broad diversity among quakers in the world today. What keeps us together as a diverse religious community is our central belief that there is something valuable -- even divine -- that should be listened to and respected, in every person regardless of gender, race, sexual orientation, age, nationality or other things that make us different. Expressions such as "the inner light", "the Truth", "the force of change" or "that of God in every person" are merely attempts to put a name on this piece of divinity in people that is so important for our faith.

One main characteristic of the Society of Friends, is the silent worship, also called Meeting. On the surface it looks like a type of unguided, mindfulness meditation. Nearly every Meeting people come that just want to practice meditation in the company of others, without having any official attachment to quakers. These visitors are always welcome and we accept them into our greater community as "friends of Friends". Together we seek spiritual leadership, but we have no priest or leader. The spiritual experience is personal and it is up to ones self to understand and create ones own relation to the inner light.

There is no sermon or programmed speech during the silent worship, but should someone, anyone, feel moved to stand up and deliver a message that they feel has come from listenting to the inner divine, then the silence may be broken for a moment while the person delivers his or her message. Afterwards, the person sits down and the silence continues as before.

What's New

Vi glæder os til at fortsætte med at afholde Tænkepauser. I februar og marts måneder kommer de til at være i Cafe Retro i indreby. Derefter håber vi på at fortsætte i Mellemrummet i nogle uger.  

We look forward to continue to hold more Thought Pauses. In February and March, they will be in Cafe Retro downtown. After that, we hope to continue for a few weeks in Mellemrummet. 

Public

I går fik vi besøg af Det Kongelige Kunstakademiet. De kom for at høre lidt om vores histore, organization og beslutningsprocess. Dejligt at se så mange unge, engagerede og lyttende mennesker på Drejervej! 

Yesterday we had a visit from the Royal Art Academy. They came to hear a bit about out history, organization and decision making process. Wonderful to see so many young, enganged and active listeners at Drejervej! 

Public

1. Begyndelsen

Public

Worship with us!

Københavns Kulturcenter
Drejervej 15, 4. sal
2400 københavn
Denmark
Den stille andagt finder sted kl 10.00 til 11.00 hver søndag. Alle er velkomne! Kontakt os på [email protected]
Meeting for Worship is from 10:00am to 11:00am every Sunday. Everyone is welcome! Please contact us at [email protected]
Drejervej 15, 4. sal
2400 København NV
Denmark