Resources

Signature Image: 
  1. Take heed, dear Friends, to the promptings of love and truth in your hearts. Trust them as the leadings of God whose Light shows us our darkness and brings us to new life.
Public
Signature Image: 

1. Kære Venner - vær opmærksomme på kærlighedens og sandhedens tilskyndelser i jeres indre. Stol på dem som vejledning fra Gud, hvis Lys viser os vort mørke, og fører os til nyt liv.

Public